För ett framgångsrikt företagande krävs kunskaper inom bolagsstyrning, ekonomi, redovisning, styrelsearbete och förändringsutveckling. Detta är bara några exempel på den kunskap och erfarenhet Lena besitter.

lena_presLena Wahlgren är civilekonom, Lunds Universitet, är Wahlgren Affärskonsulter:s VD och ekonom. Lena har en lång erfarenhet genom arbete i flera olika banker, både som bankdirektör och styrelseledamot. Lena har arbetat både i större och mindre företag i olika branscher och organisationer, som VD och ekonomichef och styrelseledamot. Under årens lopp har Lena även undervisat både på postgymnasial utbildning och högskola samt med olika EU-projekt.

Exempel på uppdrag som Lena arbetar med inkluderar

  • VD/Ekonomichef att hyra – löpande eller vid speciella behov
  • Styrelseuppdrag
  • Redovisning – ekonomistyrning
  • Nystartade företag
  • Utredningsuppdrag
  • Kurser – Undervisning inom ekonomiområdet
  • Förändringsarbete – utveckling

Full CV erhålles vid förfrågan

Epost: lena(a)wahlgenkonsulter.se
Tel: 070-54 50 720