Vare sig det handlar om privat- eller bolagsrättsliga frågor kan juridik uppfattas som svårt och krångligt av många. Med rätt kompetens behöver det inte vara det.

GöranGöran Wahlgren, Juridik kand. / LLM. har i drygt tjugo år arbetat på Internationella Handelshögskolan i Jönköping som bitr. universitetslektor i juridik. Undervisningen har varvats med olika administrativa uppdrag såsom programansvarig, studierektor samt avdelningschef.

Tidigare yrkeserfarenheter är från försäkringsbolaget Skandia, Götabanken och Nordbanken.

De juridiska uppdragen har främst handlat om familjejuridik i form av äktenskapsförord, testamenten, bouppteckningar och arvsskiften. Vidare uppdrag kring olika konsument- eller privatjuridiska frågor och även fastighetsrättsliga spörsmål. Bolagsrättsliga frågor förekommer likaså. Arbetar även med uppdrag som extern whistelblower-funktion i syfte att hjälpa företag att skydda anställda och verksamheten.

Epost: goran(a)wahlgrenkonsulter.se
Tel: 0703-35 07 20