Att endast uppfylla grundläggande lagkrav driver inga affärer. Det är först när ert miljö- och hållbarhetsarbete är knutet till er verksamhet –  det ni gör – och kan uppfylla och förekomma kund- och intressentkrav som detta är möjligt. Mitt mål är att hjälpa företag och organisationer är tjäna pengar på att göra någonting bra för människor, miljö och samhälle. 

Henric Wahlgren (M.Sc Environmental Science, Linköpings Universitet, 2007), är Wahlgren Affärskonsulters miljö- och hållbarhetskonsult. Tidigare har Henric bl.a. arbetat fyra år på Kinnarps AB som Sustainability Manager (hållbarhetsansvarig), som projektledare för Energikontoret Östra Götaland och som miljökonsult på Miljöstrategen i Jönköping AB och på Envima AB. Hneric arbetar idag 3 dagar i veckan som projektledare, hållbar utveckling för Södra Munksjön Utvecklings AB och hjälper på så sätt till att bygga framtidens hållbara stad i Jönköping.

Exempel på uppdrag som Henric arbetar med inkluderar:

  • Hållbar företagsutveckling (arbete med ledningsgrupper och/eller miljöavdelningar)
  • Miljöledning (förbättringsprocesser och nyutveckling)
  • Miljö- och marknadskommunikation (formulering av budskap för intern och extern förmedling)
  • Miljö/hållbarhetsrapportering (stöd vid framtagning av rapportering)
  • Miljöanpassad produktutveckling (utbildning och effektiviseringsarbete)
  • Upphandlingsstöd och produktverifiering
  • Miljöjuridik (tillståndsprocesser, REACH m.m.)
  • Utbildning/inspirationsföreläsningar (allt ifrån grundläggande till påbyggnadsutbildningar)
  • Miljörevisioner

Henric är även utbildad internrevisor för ISO14001 och ISO9001, externrevisor för Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas och utbildad projektledare enligt Wenells projektmetodik. Henric har även varit vice ordförande för svenska FSC:s marknadskommitté och återkommande gäst hos P4 Sörmland.

Full CV finner du här

E-post: henric(a)wahlgrenkonsulter.se
Tel: +46(0)704-562628